Malvazija istarska

MALVAZIJA ISTARSKA

Najrasprostranjenija je sorta vinove loze u Istri, gdje je danas zastupljena na gotovo 60% vinogradarskih površina.
Prije svega stotinjak godina Malvazija istarska je bila slabo zastupljena na ovim prostorima te njeno naglo širenje započinje tek poslije Prvog svjetskog rata, a još značajnije nakon Drugog svjetskog rata.

Osim što je autohtona istarska sorta kod koje, bez obzira na brojne pokušaje, još uvijek nije utvrđen niti jedan bliži ili dalji srodnik, značajna je zbog visoke kakvoće vina koje se od nje dobiva. To je prepoznato kako od strane domaćih, tako i stranih ljubitelja vina.